45 Fourth Avenue, Tauranga, Bay Of Plenty, Bay of Plenty
 based on 1 reviews